Cây Hoa Bán Chạy

700.000
550.000

Cây Bán Chạy

Bạch Mã Hoàng Tử

400.000

Cây Bán Chạy

Trầu Bà Đế Vương

600.000

Cây Bán Chạy

Trúc Bách Hợp

550.000

Cây Bán Chạy

Kim Tiền Mini

250.000

Cây Trong Nhà+ Xem tất cả

Lan Hồ Điệp

Lan Hồ Điệp Đủ Màu

2.200.000
2.200.000

Lan Hồ Điệp

Lan Hồ Điệp Mini

1.200.000

Lan Hồ Điệp

Lan Hồ Điệp 20 Cành

5.500.000

Lan Hồ Điệp

Lan Hồ Điệp 35 Cành

7.500.000

Cây Để Bàn+ Xem tất cả

Cây Để Bàn

Kim Tiền Để Bàn

250.000

Cây Để Bàn

Vạn Lộc Thái

250.000

Cây Để Bàn

Kim Ngân Mini Để Bàn

250.000

Cây Để Bàn

Sương Rồng Để Bàn

150.000
250.000

CÂY NGOÀI TRỜI+ Xem tất cả

Cây Ngoài Trời

Dạ Yến Thảo

60.000

Cây Ngoài Trời

Mai Chiếu Thủy Tứ Diện

4.000.000

Cây Ngoài Trời

Linh Sam Siêu Bông Bonsai

300.000

Cây Ngoài Trời

Lộc Vừng Bonsai

Cây Chúc Mừng+ Xem tất cả

Lan Hồ Điệp

Lan Hồ Điệp Đủ Màu

2.200.000

Lan Hồ Điệp

Lan Hồ Điệp Mini

1.200.000
2.200.000

Lan Hồ Điệp

Lan Hồ Điệp 20 Cành

5.500.000

Dịch Vụ Thuê Cây

Cây Chúc Mừng

Cau Đài Loan – Cau Thái

500.000

Cây Chúc Mừng

Bạch Mã Hoàng Tử

400.000

Cây Chúc Mừng

Trầu Bà Đế Vương

500.000
700.000

Cây Chúc Mừng

Trúc Bách Hợp

500.000

Cây Chúc Mừng

Phát Tài Núi

600.000

Cây Chúc Mừng

Cau Nhật

500.000
550.000